Về một câu trong đề thi tuyển 10 môn tiếng Anh Đà Nẵng 2010

 


Phần IV trong ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 PTTH tại Đà Nẵng có câu số 2 như sau:

2. This watch is a gift. The watch was given to me on my 15th birthday (Use Relative clause)

Câu này yêu cầu học sinh nối 2 câu đơn thành một câu phức dùng mệnh đề quan hệ.

Đáp án có thể như sau:

a)This watch which was given to me on my 15th birthday is a gift.
b)This watch is a gift that ( which) was given to me on my fifteenth birthday.


Trong đề thi khi 2 câu nằm riêng rẻ thì không có vấn đề gì nhưng khi nối lại với nhau theo đáp án a)   về ngữ nghĩa thì vừa thừa vừa thiếu  cấu trúc câu gượng ép nặng nề và theo đáp án b) cấu trúc câu mặc dù đúng ngữ pháp nhưng vẫn dài dòng lắm lời (wordy) như a).


Ngữ nghĩa câu này thừa vì nghe từ đầu câu tới given chưa cần nghe hết câu  đã biết đây là quà tặng không cần gift nữa. Thử dịch câu này sang tiếng Việt  sẽ nghe rất vụng về:

  • a) Cái đồng hồ này tôi được tặng vào ngày sinh nhật thứ 15 là một món quà tặng.

                             (Vật được tặng đương nhiên là  quà tặng.)


Ngữ nghĩa câu này thiếu (incomplete) vì khi đưa gift ra cuối câu thì gift phải là một từ quan trọng có đặc điểm gì đó cần phải có thêm từ để mô tả nhưng đây lại là một danh từ  trống trơn. Thậm chí chỉ cần một tính từ là được không cần danh từ  gift bởi vì đã có từ given phía trước. Ví dụ:


This watch which was given to me on my 15th birthday is an expensive gift.

This watch which was given to me on my 15th birthday is  very expensive.


Đáp án b) có thể chấp nhận được nhưng vẫn là một câu dài dòng không hiệu quả (ineffective). Cấu trúc gượng ép vì  chỉ cần một câu đơn là đủ nghĩa:


Ví dụ:

This watch was given to me as a gift on my fifteenth birthday.

This watch is a gift given to me on my fifteenth birthday.

This watch is a gift on my fifteenth birthday.

This watch is my fifteenth birthday gift.


Nếu đây là câu nói khi người nghe cũng có mặt và trông thấy chiếc đồng hồ thì không cần dùng từ watch người nghe cũng hiểu.


This is a gift on my fifteenth birthday.


Một câu có thể có một từ hoặc nhiều từ  và là một đơn vị ngữ nghĩa mang chức năng giao tiếp nên nó phải đầy đủ ý nghĩa có thể đúng ngữ pháp hoặc không nếu là ngôn ngữ nói.


Trong văn viết một câu phải có cả ba yếu tố: đúng ( correctness) (ngữ pháp cấu trúc dấu chấm câu) rõ ràng (clearness)(không có đại từ không biết chỉ ai không có động từ thiếu chủ từ ...) và hiệu quả (effectiveness)(diễn tả trọn ý ngắn gọn không dài dòng ...).


Một câu trong một đoạn văn có thể không rõ nếu không có câu trước và câu theo sau nhưng một câu trong đề thi phải đủ nghĩa rõ ràng ngắn gọn và mẫu mực. Không phải bạ câu nào cũng đưa vào đề thi. Không phải chỉ chú trọng đến ngữ pháp mà quên phần ngữ nghĩa.

Tóm lại khi lấy hai câu đơn để viết thành một câu phức thì phải xem hai câu đơn đó khi chuyển sang câu phức có phải là một câu trọn vẹn nghĩa không què cụt không dài dòng không khó hiểu không vụng về hơn hai câu đơn trong đề hay không.

Lương Tiến Dũng

phản hồi

Đáp án chính xác là phải có dấu phẩy, bạn đã chỉnh lại đáp án ở câu a

This watch, which was given to me on my 15th birthday, is a gift. 

Như Mai

Một bài phân tích thật hay. Đơn giản nhưng thật sự là không phải ai cũng nghĩ sâu như vậy. Chính vì không nghĩ sâu nên người ra đề hoàn toàn chỉ tập trung vào từ nối làm sao cho đúng mà thôi. Bài viết của anh Phước làm em nghĩ rằng đã bắt đầu làm việc gì phải "think outside the square".

Phạm Dạ Thủy

Hoàn toàn đồng ý với người viết entry này!
Chúc chủ nhân blog vui khỏe.